اخبار        آرشیف        اخبار هفته وار بازسازی و انکشاف         ملاقات ها        کنفرانس ها

   

اجمال اخبار هژدهم اسد ۱۳۸۹

-

 


آرشیف

 

اجمال اخبار چهارم اسد ۱۳۸۹

-

اجمال اخبار هفدهم سرطان ۱۳۸۹

-

اجمال اخبار بیست و ششم جوزا ۱۳۸۹

-

اجمال اخبار بیست و چهارم حمل ۱۳۸۹

-

اجمال اخبار سوم حمل ۱۳۸۹

-

اجمال اخبار بیست و ششم حوت ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار چهاردهم دلو ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پنجم دلو ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سیهم جدی ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و هفتم ،بیست و هشتم و بیست و نهم جدی ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پانزدهم جدی ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پنجم، ششم و هفتم جدی ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سیهم قوس ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار چهارم الی نهم قوس ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار هژدهم عقرب ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار یازدهم عقرب ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار نهم میزان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار هشتم میزان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار هفتم میزان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و سوم سنبله ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پنجم سنبله ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار چهارم سنبله ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار دوم سنبله ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و دوم اسد ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیستم اسد ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار نزدهم اسد ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار ششم اسد ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پنجم اسد ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار اول اسد ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سیهم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و پنجم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و چهارم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و دوم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار شانزدهم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پانزدهم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار هشتم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سوم سرطان ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سی و یکم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و چهارم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار چهاردهم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار دوازدهم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار نهم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار هفتم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار ششم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پنجم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار چهارم جوزا ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سیهم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و نهم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و هشتم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و هفتم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و چهارم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و دوم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و یکم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار شانزدهم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار پانزدهم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار چهاردهم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار دهم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار نهم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار ششم و هفتم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سوم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار دوم ثور ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار سی و یکم حمل ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و نهم حمل ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و هفتم و بیست و هشتم حمل ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و ششم حمل ۱۳۸۸

-

اجمال اخبار بیست و پنجم حمل ۱۳۸۸

-

   

اخبار هفته وار بازسازی و انکشاف

   

از پانزدهم الی بیست و سوم حمل ۱۳۸۹

-

از هفتم حمل الی پانزدهم حمل ۱۳۸۹

-

ازبیست و هفتم حوت ۱۳۸۷ الی هفتم حمل ۱۳۸۹

-

از پانزدهم الی بیست و هفتم حوت ۱۳۸۸

-

از ششم دلو الی چهاردهم دلو ۱۳۸۸

-

از بیست و پنجم جدی الی ششم دلو ۱۳۸۸

-

از بیست و یکم الی بیست و نهم قوس ۱۳۸۸

-

از بیست و دوم اسد الی سوم سنبله ۱۳۸۸

-

از چهاردهم الی بیستم اسد ۱۳۸۸

-

از ششم اسد الی سیزدهم اسد ۱۳۸۸

-

از دوازدهم سرطان الی پنجم اسد ۱۳۸۸

-

از نهم الی شانزدهم سرطان ۱۳۸۸

-

از دوم سرطان الی نهم سرطان ۱۳۸۸

-

از بیست و ششم جوزا الی دوم سرطان ۱۳۸۸

-

از بیست الی بیست و ششم جوزا ۱۳۸۸

-

از دوازدهم الی نزدهم جوزا ۱۳۸۸

-

از ششم الی دوازدهم جوزا ۱۳۸۸

-

از اول الی هفتم جوزا ۱۳۸۸

-

   
 

ملاقات ها

ملاقات وزیر امور خارجه با نماینده ویژه اتحادیه اروپا ۱۲/۸/۱۳۸۸

-

ملاقات وزیر امور خارجه افغانستان با وزیر خارجه امریکا ۷/۷/۱۳۸۸

 

ملاقات وزیر امور خارجه افغانستان با سفیر ترکیه ۴/۶/۱۳۸۸

-

ملاقات وزیر امور خارجه با موهوهایده و شیکاوا نماینده ویژه جاپان برای افغانستان و پاکستان ۳۰/۴/۱۳۸۸

-

ملاقات وزیر امور خارجه با حاویر سولانا هماهنگ کننده پالیسی راوابط خارجی اروپا ۳۰/۴/۱۳۸۸

-

ملاقات ریس جمهور با شماری از سرمایه گزاران افغانی و آلمانی ۲۰/۲/۱۳۸۸

-

نشست سه جانبه روسای جمهور افغانستان،امریکا و پاکستان ۱۷/۲/۱۳۸۸

-

دیدار های حاشیوی ریس جمهور افغانستان با مقامات مختلف در امریکا ۱۶/۲/۱۳۸۸

-

سفر ریس جمهور افغانستان به امریکا ۱۴/۲/۱۳۸۸ 

-

ملاقات وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه آلمان ۹/۲/۱۳۸۸

-

ملاقات وزیر امور خارجه با هیت پارلمانی کشور انگلستان ۹/۲/۱۳۸۸

-

   
 

کنفرانس ها

ایراد بیانیه وزیر امور خارجه افغانستان در نشست وزرای خارجه هشت کشور صنعتی جهان ۶/۴/۱۳۸۸

-

متن کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه افغانستان و ترکیه ۲۳ جوزا ۱۳۸۸

-

کنفرانس خبری  وزیر خارجه افغانستان در مورد سفر اخیر شان به امریکا، آلمان و پاکستان ۲۶/۲/۱۳۸۸

-

سومین کنفرانس همکاری های اقتصادی در مورد افغانستان ۲۳/۲/۱۳۸۸

-

کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارجه افغانستان و آلمان ۱۰/۲/۱۳۸۸

-

کنفرانس وزرای خارجه  افغانستان، ایران و پاکستان ۷/۲/۱۳۸۸

-

 

 

 

 

 

 

برگشت

 


Requirement: Internet Browser, Adobe flash player, Adobe Acrobat reader 2008-2011 Consulate General of Afghanistan Bonn-Germany
To get in touch with us, Call: 00492282494836 or E-mail: webmaster@afghanconsulate-bonn.com
Design and Develop by Arash Hayati

جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بن مسئول محتوای سایت های دیگر نیست