• Home
  • Consul General
  • Konsularabteilung
  • About Afghanistan
  • Cultural
  • Bulletin
  • Multimedia
  • Sitemap
  • Email sign in


 

 

Important Announcements

 

 

اطلاعیه برای متقاضیان پاسپورت های الکترونییکی 

هموطنان عزیز مقیم آلمان !
هدایت نامه شماره ۶ / ۶۴ / ۹۵ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ مطابق به 21 . 06. 2016 ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه در مورد صدور پاسپورت های الکترونیکی چنین نگاشته است :
در روشنی به متحدالمال و رهنمود امور قونسلی و صراحت ماده نزده هم قانون پاسپورت منتشره جریده رسمی شماره ۱۱۹۲ مورخ ۳ عقرب ۱۳۹۴ وزارت محترم عدلیه توزیع پاسپورت های ماشین خوان به اساس اسناد دست داشته ذیل برای هموطنان عزیز صادر میگردد :
۱ - تذکره تابعیت و اصالت آن 
۲ - ارایه درخواست ، با مکتوب ادراه مربوط
۳ - چهار قطعه عکس
۴ - خانه پری فورم پاسپورت
۵ - رسید تحویلی محصول پاسپورت

اطلاعیه

به نسبت تراکم متقاضیان پاسپورت ماشین خوان و سایر اسناد و ثبت وثایق از مراجعین محترم بخش قونسلی تقاضا میگردد که قبل از مراجعه کردن به این نمایندگی مراتب آتی را در نظر داشته باشند تا روی تقاضا های شان اجراات بموقع صورت گرفته و از ضیاع وقت موظفین و مسئولین بخش متذکره و همچنان سایر مراجعین جلوگیری بعمل آید .

۱ -  از تمامی مراجعین محترم صمیمانه تقاضا میگردد تا از طریق نمبر تیلفون که در این سایت ارقام یافته و همچنان از طریق خود سایت که نشانی آن در صفحه اول قرار دارد ، وقت ملاقات ( ترمین  ) گرفته شود . در صورتیکه وقت قبلی گرفته نشده باشد تنها این جنرال قونسلی میتواند در صورت امکانات وقت در اخیر روز همکاری نماید و در غیر آن از اجراات روی تقاضای کسانیکه وقت قبلی نگرفته اند در عین روز معذرت خواسته میشود .
۲ - مراجعین محترم بعد از تکمیل موادات بخش معلوماتی مربوط به تقاضای پاسپورت و سایر اسناد و وثایق مربوطه خویش مراجعه نموده و در صورت ناقص بودن و کاستی در درخواست شان اجراات صورت گرفته نمیتواند .
۳ -  متقاضیان محترم پاسپورت ماشین خوان مکلف اند تا فورم تقاضای پاسپورت و ورقه درخواستی را قبل از مراجعه از ویب سایت این جنرال قونسلی گرفته و معلومات دقیق را درج فورم نمایند . گرفتن فورم و خانه پری آن مکلفیت شخص متقاضی بوده و همچنان قابل یادآوری است که پاسپورت به اساس معلومات فورم که شخص متقاضی تسلیم داده است صادر میگرددو مسولیت متوجه موظفین بخش نخواهد بود .
۴ -  احتراما از مراجعین محترم ساحات کاری سفارت افغانستا ن در برلین و جنرال قونسلگری افغانستان در مونشن تقاضا میگردد تا به نمایندگی های متذکره غرض اجرای پاسپورت مراجعه نموده و باعث سرگردانی خویش و ضیاع وقت موظفین و مسولین این جنرال قونسلی نگردند . جنرال قونسلی افغانستان در بن نمیتواند به مراجعین محترم ساحات مربوطه نمایندگی های متذکره پاسپورت صادر نمایندو در صورت عدم اجراات در رابطه به تقاضا های شان شکایت متوجه این جنرال قونسلی نخواهد بود .
۵ -  مراجعین محترم مربوط به وکالتنامه ها وثایق نیز ضمن گرفتن وقت ملاقت ( ترمین ) معلوماتی مربوط به تقاضای سند خویش را از سایت مطالعه و اسناد و شرایط ضروری برای ترتیب اسناد را با خود داشته باشند در صورت کاستی و غیر تکمیل بودن موادات متذکره  اجراات صورت گرفته نمیتواند .

News Headlines
جلالتماب محترم علی احمد جلالی سفیر کبیر ونماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم برلین بنا بر تقاضا جنرال قونسلی بن بتاریخ ۲۹ جوزای سالجاری از جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بن بازدیدبعمل آوردند. بدون شک چنین دید و بازدیدها، آشنایی با همکاران و هماهنگی کاری میان سفارت و جنرال قونسلی های افغانی مقیم کشور میزبان را تقویت و استحکام بخشیده و فضای محبت ، صمیمت و میهن دوستی را گسترش میدهد.
ادامه خبر
دولت جمهوری اسلامی افغانستان اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان را مبنی بر اینکه حکومت آن کشور بخاطر تامین امنیت پایپ لاین گاز تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند(تاپی) در خاک افغانستان، از طالبان تقاضای کمک می کند، غیر مسئولانه و خلاف تعهدات رهبران آن کشور در مورد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، می داند. انتقال لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یکی از پروژه های مهم اقتصادی منطقوی می باشد که در اثر تلاش های دولت افغانستان با سایر شرکای منطقوی بخصوص ترکمنستان از مرحله طرح به مرحله
ادامه خبر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در کنفرانس "پالیسی های بیطرفانه، همکاری های بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت" که با حضور سران کشورهای منطقه در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان دایر گردید، سخنرانی نمود. رئیس جمهور غنی در جریان این سخنرانی گفت، کشور ترکمنستان برای افغانستان همسایگی خوب را اثبات نموده است. او افزود که شماری از همسایه ها به جای افزایش همکاری و کمک، تروریزم صادر می کنند و بر عکس ترکمنستان دست همکاری پیش کرده است
ادامه خبر
Mary Turkmenistan:
Full Transcript of H.E. President Mohammad Ashraf Ghani's Speech Ground Breaking Ceremony of TAPI Natural Gas Pipeline Project Mary, Turkmenistan December 13th, 2015: In the name of God, the Compassionate, the Merciful President of Turkmenistan, dear brother, Vice President of India, Prime Minister of Pakistan, heads of delegations, members of the Turkmenistan cabinet >> read more
Kabul :
Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan will visit Brussels to attend NATO Foreign Ministers meeting after the end of official visit of the President of Islamic Republic of Afghanistan H.E. Mohammad Ashraf Ghani on Tuesday, December 1, 2015. It is intended that the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan will speak at the >> read more
Kabul :
As an initiative by the Regional Cooperation Directorate, a one day seminar on "Counter Terrorism and Extremism in the Heart of Asia Region" was held in the Ministry of Foreign Affairs aiming to discuss and study the emergence of the terrorist and extremist groups, especially the new terrorist group like Daesh, in the region within the trust building framework of >> read more
Kabul :
The Heart of Asia/Istanbul Process Ministerial Meeting was held by the Regional Cooperation Directorate in the Ministry of Foreign Affairs in order to discuss and talk regarding the draft declaration of the fifth ministerial conference of the process which is due on December 9th, 2016 in the capital city of the Islamic Republic of Pakistan, Islamabad. The Special Representative >> read more
Brussels :
Joint statement by Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission and Salahuddin Rabbani, Foreign Minister of the Islamic Republic of Afghanistan to be held in Brussels on 4-5 October 2016. This Conference will renew international support and partnership until 2020, in parallel to the security-related efforts >> read more

Announcements
آگاهی:

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بن، محصلین افغانستان مقیم آلمان را که علاقمند اند تا دورة کارآموزی (Prakticum) خویش را در ادارات رسمی سپری نمایند، در این نمایندگی بدون حقوق جذب مینماید. متقاضیان ملزم هستند خلص سوانح و مشخصات خویش را همراه با یک قطعه عکس از هم اکنون نسبت به ثبت نام به ایمیل
آدرس ذیل بفرستند
info@afghanconsulate-bonn.com

 
LEGALISIERUNGEN: Dokumente, die in Afghanistan ausgestellt worden sind und in der Bundesrepublik zur Anwendung kommen sollen, benoetigen eine Legalisierung durch das Generalkonsulat.Diese kann jedoch nur dann vorgenommen werden, wenn die Dokumente durch das Aussenministerium in Kabul vorbeglaubigt worden sind.

Ab dem 01.10.2014 müssen alle Deutschen Dokumente zuerst von dem Bundesverwaltungsamt mit dessen Siegel legalisiert werden
Postanschrift:Bundesverwaltungsamt , Referat II B4, 50728 Köln
Hausanschrift:Eupener str. 125, 50933 Köln- Braunsfeld
Tel: 0228- 99358 4100
E-mail:beglaubigungen@bva.bund.de
Nach der Legalisierung durch das Bundesverwaltungsamt können Sie Ihre Dokumente an das Generalkonsulat der Islamischen Republik Afghanistan schicken. Wird das oben beschriebene Verfahren nicht eingehalten, wird das Generalkonsulat die Dokumente nicht legalisieren und trägt auch keinerlei Verantwortung.
Mr.Sayed Niamatullah Sayer Consul General
Welcome Message
شه راغلاست پیغام
پیام خوش آمدید

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Liebfrauenweg 1A 53125 Bonn-Germany
Tel: 0049-228 251 927
Fax: 0049-228 255 310
Email: info@afghanconsulate-bonn.com
Öffnungzeiten: Mo-Do 9:00 Uhr 16:00 Uhr
Konsularabteilung:Mo-Do 9:00 Uhr 12:00 Uhr

IBAN: DE61 3705 0198 0039 0809 08
BIC: COLSDE33
Sparkasse KoelnBonn

Freitag ist keine Sprechstunde
Das Generalkonsulat ist an islamischen und deutschen Feiertagen geschlossen
:اوقات کار
از دوشنبه الی پنجشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر
و پذیرش مراجعین از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر
 

Like us on Facebook
 

Other Links

Job openings
Holidays
Program and Events
Constitutional Law
Bonn Agreement
I.A.C Bonn
Afghan School Books
Adobe Reader
Flash Player

 


Provinces of Afghanistan

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 
 
Afghan Mission EU:
 
Afghan Embassy Berlin
Afghan Consulate General Munich
Afghan Embassy The Hague(NL)
Afghan Embassy Geneva
Afghan Embassy Brussels
Afghan Embassy Paris
Afghan Embassy Vienna
Afghan Embassy Rome
Afghan Embassy Oslo
Afghan Embassy Warsaw
Other Information:
 
Afghanistan Foreign Policy
Media Center
Bakhtar News
Ariana Afghan Airline
German Embassy Kabul
Bonn City